"Στεκόσουν δίπλα σε ένα φωτισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο, μετρούσες, όχι φυσικά τα στολίδια, ποτέ δεν έδωσες σε αυτά κάποια σημασία/ μόνο τις ακτίνες φωτός που περνάγανε μέσα σου, τραβώντας το σκοτάδι στην αφάνεια και τη σκέψη σου σε ένα άλλο δρόμο." Γιάννης Βέλλης

No comments:

by elli fthenaki

You, another lonely landscape on foreign streets waiting for the moment ...
while the wind messes up your hair you get lost in black shadows that you are trying to imprison...
you choose light and darkness and wait to catch the soul who passes through rushing in the crowd ...
as a devil as an angel as invisible mixing with mortals filling your soul with images.
once to cry once to get hurt as if you carry them with you...
and when in your hands you will be holding the moment
the flame in your eyes seems as if burning the whole world
before you turn in the corner hastily they saw you smiling...